Adolf Piquer Vidal  

          

Es doctor en Filología Catalana y, en la actualidad, Profesor Titular en la  Universidad Jaume I de Castellón. Con anterioridad fue también profesor en la Universidad de Salamanca.

 

            Publicaciones más destacadas:

Vicent Salvador Liern/ Adolf Piquer (1992): Vint anys de novel·la catalana al País Valencià. València, Tres i Quatre

 Adolf Piquer Vidal (1993): La narrativa valenciana dels setanta. València, Universitat de València

Adolf Piquer Vidal (1994): Aproximació a la narrativa valenciana. València.  Universitat de València

 Mas Usó, Pascual/ Adolf Piquer Vidal/ Javier Vellón Lahozl (1997): Xarxa Teatre. Tradició, festa i teatralitat. Castelló, Diputació de Castelló.

 Salvador Liern, Vicent/ Adolf Piquer Vidal (eds. 2000): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló, Universitat Jaume I

Piquer Vidal/ Martín Escribà, Àlex (2005): Els argots: codis indexifrables o discursos dissenyats?”. Anàlisi Crítica del Discurs. Mitjans de comunicació i llengua. Valencia. Institut Interuniversitari de Filologia, pp. 61-70.

Adolf Piquer Vidal: (2005): “Canvi de codi als mitjans de comunicació valencians” . En Velando, Mònica/ José Luis Blas Arroyo (eds.) Discurso y sociedad. Contribuciones al estudio de la lengua en contexto social. Castelló, Universitat Jaume Primer, pp.551-560

Adolf Piquer Vidal/ Alejandro Martín Escribà (2006): “Ús de la fraseologia: contrast i capgirament de registres” en  Salvador, Vicent/ Laia Climent (eds.): El discurs prefabricat II. Castellón. Universitat Jaume I, pp. 303-328.

Adolf Piquer Vidal/ Alex Martín EScribà (2006): Catalana i criminal. Novel·la detectivesca del segle XX. Palma de Mallorca. Documenta Balear.

Vicent Salvador/ Adolf Piquer/ Daniel Pérez Grau (eds. 2010): Opera estellesiana. Per a una edició crítica de Vicent Andrés Estellés. Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Adolf Piquer (2013) "Processos de nominalització anafòrica en la producció de texts científico-tècnics", en Actes del XVIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Volum I, Barcelona, Abadia de Montserrat,  pp. 229-240.

Adolf Piquer (2013) "Puntos de vista sobre el 15-M. Aspectos pragmaestilísticos y deriva ideológica", en Estudios del Mensaje Periodístico,  19/1: 223-234.

Actualización de este curriculum en www.academia.edu